Hårda vindar har slagit sönder vårt landskap

Insändare i Norra Skåne av Einar Fjellman, 20160805

Under ett tiotal år har landskap i hela Sverige genomgått en förvandling som i omfång och brutalitet saknar motstycke. Det kallas omställning till förnybar energi, d.v.s. vindkraft.

LÄS MER
På gränsen mellan Skåne och Halland, uppe på Hallandsås, ligger Björsåkra-Bölinge naturreservat. Det är en trädlös ljunghed, utan hinder för en av nordvästra Skånes vackraste utsikter. Mot norr mil efter mil av fri syn över skogslandskapet och i fjärran en obruten, rak horisont. Det är en utsikt över ett landskap som vilar och skänker ro. Så har det varit i århundraden.

Denna beskrivning stämmer tyvärr inte längre. Det är på platser som Björsåkra-Bölinge man fullt ut inser vilken enorm inverkan vindkraftverk kan ha på ett landskap. Med säker blick för maximal miljöstörning har exploatörer, politiker och naturvårdande myndigheter med förenade krafter rest ett femtiotal vindmöllor som i en milslång ridå bryter horisonten och trasar sönder ett tidigare homogent skogslandskap. Betraktarens ögon börjar ofelbart att flacka, det stora lugnet infinner sig icke.

Nu skall det bli ny fart i vindkraftutbyggnaden. Regeringen ökar subventionerna och har dessutom tillsatt en nationell samordnare för initiativet Fossilfritt Sverige. ”Samordnaren skall synliggöra och främja aktörernas arbete för ett fossilfritt Sverige och tillhandahålla en plattform för dialog och samarbete” skriver Isabella Lövin (MP), minister för internationellt utvecklingsarbete och klimat,  i ett pressmeddelande. Samordnare blir Svante Axelsson, avgående generalsekreterare för Naturskyddsföreningen.

Mer vindkraft påstås vara en nödvändig del i det kommande Fossilfria Sverige trots att vi i årtionden haft en fossilfri elproduktion helt utan vindkraft. Den sortens omvända logik i klimatpolitiken har emellertid aldrig stört miljöpartiet och inte heller Naturskyddsföreningen. Föreningens generalsekreterare har gjort sig känd som en närmast förblindad förespråkare för vindkraft, oförmögen att se de svåra ingrepp i naturen som vindkraften för med sig. Den som hört Svante Axelsson tala som firad gästföreläsare vid vindkraftbolaget Eolus årliga bolagsstämmor vet vad som nu väntar.

Som en perfekt politisk förbrytelse

Af Peter Skeel Hjorth, journalist

Med en absolut bullergräns på 20 decibel innomhus skulle grannarna skyddas mot den lågfrekventa bullerplågan från vindmöllor. Det var beskedet från det officiella Danmark. Men den bullergränsen är ett rent bluffnummer. Den är allt annat än absolut visar det sig när man gör en närmare granskning av de danska reglerna.

Det förhåller sig snarare helt tvärtemot. Danska myndigheter erkänner att det lågfrekventa bullret kommer att överstiga 20 decibel i 33 % av husen om man placerar möllorna så nära grannarna som reglerna tillåter och därmed utnyttjar reglerna till den yttersta gränsen. Men detta gäller snarare 75%, eller tre fjärdedelar, av de danska hushållen. Att det förhåller sig på det viset är en kvalificerad gissning och i praktiken kan procenten vara högre bl.a. med tanke på att gränsen är 22 decibel när man kontrollmäter.

forside_foto2

Bli medlem och stöd vår verksamhet

Att bli medlem kostar 100 kr per person eller 200 kr per familj. Betala till bankgiro 381-8044 och ange ditt eller familjemedlemmarnas namn. Skicka gärna din mailadress till någon i styrelsen så kan vi informera om planerade möten eller aktiviteter. Du hittar mailadresserna på kontaktsidan