Vetot avseende vindkraft.

TILL ALLA SVERIGES KOMMUNERS POLITIKER.

Här nedan – ett aktuellt brev som gått ut till alla Sveriges kommunpolitiker från Föreningen Svenskt Landskapsskydd (FSL). Man varnar för vad som kan hända om det kommunala vetot sätts ur spel.
Samma farhågor har även Björn Gillberg som finns med i en YouTube-länk.

Det kommunala vetot mot vindkraft ger en kommun möjlighet att skydda sina medborgare, naturen, landskapet och allt levande från konsekvenserna av en föreslagen ny vindkraftetablering i kommunen. 
Detta veto är sedan länge utsatt för hot och nu finns ett förslag som är på remissrunda vilket går ut på att det ska bli svårare att använda ett veto i framtiden. Den lokala demokratin kommer att urholkas. 
Vi anser att förslaget är antidemokratiskt och leder till ett systemskifte. En översiktsplan med utpekade områden för vindkraft kommer inte att kunna bli föremål för ett veto. Det klokaste är därför att INTE peka ut några områden för vindkraft och därmed bibehålla kommunens handlingsfrihet. 
Utpekandet av vindkraftsområden kommer att vara juridiskt bindande vilket är en helt ny ordning kring en översiktsplan. 
Detta innebär att den lokala demokratin är satt ur spel när en ansökan om vindkraft dyker upp i ett utpekat område. 
Varje vindkraftsärende måste liksom idag behandlas utifrån innehållet i en fullständig ansökan där behandlingen inte styrs av gamla planer som plötsligt betraktas som juridiskt bindande. 
Förslaget är ett allvarligt hot mot kommunernas grundlagsskyddade rättigheter.

Föreningen Svenskt Landskapsskydd 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *