Björn Gillberg: Vindkraften hotar elförsörjningen och vår demokrati.

Sol och vindkraft är instabila energitillskott. Den stabila energi vi får från bla vatten och kärnkraft måste kompensera all instabil energi när den inte är igång.

Den kraftiga vindkraftutbyggnaden hotar elförsörjningen menar Björn Gillberg. Balanskraft/reglerkraft byggs inte ut, för att trygga elförsörjningen, när det inte blåser. I nuet fungerar vattenkraften som balanskraft/reglerkraft. Men vattenkraften räcker framöver inte till för att matcha den fortsatta vindkraftutbyggnaden. Lösningen, anser Björn Gillberg, är satsningar på kraftvärme och snabbstartade gasturbiner drivna med biometanol. Därutöver hotar vindkraftutbyggnaden demokratin och äganderätten. Det kommunala vetot mot vindkraft är på väg bort och det skall bli lättare att tvinga på markägare elledningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *