Som en perfekt politisk förbrytelse

Av Peter Skeel Hjorth, journalist

Med en absolut bullergräns på 20 decibel inomhus skulle grannarna skyddas mot den lågfrekventa bullerplågan från vindmöllor. Det var beskedet från det officiella Danmark. Men den bullergränsen är ett rent bluffnummer. Den är allt annat än absolut visar det sig när man gör en närmare granskning av de danska reglerna.

Det förhåller sig snarare helt tvärtom. Danska myndigheter erkänner att det lågfrekventa bullret kommer att överstiga 20 decibel i 33 % av husen om man placerar möllorna så nära grannarna som reglerna tillåter och därmed utnyttjar reglerna till den yttersta gränsen. Men detta gäller snarare 75%, eller tre fjärdedelar, av de danska hushållen. Att det förhåller sig på det viset är en kvalificerad gissning och i praktiken kan procenten vara högre bl.a. med tanke på att gränsen är 22 decibel när man kontrollmäter.

Bli medlem och stöd vår verksamhet

Att bli medlem kostar 100 kr per person eller 200 kr per familj. Betala till bankgiro 381-8044 och ange ditt eller familjemedlemmarnas namn. Skicka gärna din mailadress till någon i styrelsen så kan vi informera om planerade möten eller aktiviteter. Du hittar mailadresserna på kontaktsidan

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *