Nyheter och Debatt

Här redovisas viktiga händelser och beslut om vindkraft som påverkar eller riskerar att påverka människor, djur och natur och vad föreningen gör.

Vindbrukskollens karttjänst

I Vindbrukskollen hittar du uppgifter om både befintliga och planerade vindkraftverk samt kartor med bland annat skyddad natur och infrastruktur.

Föreningen Färingtofta Norra har genomfört en
undersökning av hushåll som störs av vindkraftverk.

Nedan finns översiktskartor som visar att många störs av vindkraftverk. Tyvärr så är detta bara toppen på ett isberg då flertalet inte vill klaga då det kan påverka grannsämja, fastighetsvärden mm.

Bli medlem och stöd vår verksamhet!

Att bli medlem kostar 100 kr per person eller 200 kr per familj. Betala till bankgiro 381-8044 och ange ditt eller familjemedlemmarnas namn. Skicka gärna din mailadress till någon i styrelsen så kan vi informera om planerade möten eller aktiviteter. Du hittar mailadresserna på kontaktsidan